Nowoczesne technologie pomiarowe 3D w koncepcji „Przemysł 4.0”

Postęp cywilizacyjny i technologiczny jest zauważalny gołym okiem w czasach, w których żyjemy. W ostatnich latach pojawiła się w związku z tym koncepcja „Przemysłu 4.0”, z języka angielskiego nazywana „Industry 4.0”. Czym ona jest i w jaki sposób korzystać może z nowoczesnych technologii pomiarowych 3D?

Industry 4.0 – co to jest?

Zmiany dotykające sektor przemysłowy na całym świecie, w tym również w Polsce, są echem wdrażania w życie koncepcji „Industry 4.0”, czyli „Przemysłu 4.0”. Coraz bardziej realna w ciągu najbliższych lat wydaje się wizja wprowadzenia inteligentnych sieci przemysłowych, gdzie w sposób skoordynowany ze sobą będą pracować maszyny i urządzenia, realizując procesy niemal bez udziału człowieka. Czy jednak jesteśmy na to gotowi? Na to pytanie odpowiada raport „Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym – wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość”. Badanie było przeprowadzane na zlecenie Dassault Systems oraz Solidworksa – firmy specjalizującej się w rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0 na świecie. Badania wykonane zostały w Niemczech i wykazały, że Przemysł 4.0 cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony specjalistów i menedżerów w Niemczech. Jednakże pokazano w nim również, że przeszkodą na drodze do implementacji zupełnie nowych metod produkcji jest stworzenie jednolitej bazy danych i zarządzanie działaniami pomiędzy departamentami.
Eksperci zwracają uwagę na fakt, że cyfryzacja prowadzi do tworzenia nowych technologii i poszerza możliwości ich praktycznego zastosowania. W czym przejawia się koncepcja „Industry 4.0”?

Nowoczesne technologie w „Przemyśle 4.0”

Technologia pomiarowa 3D jest szansą na usprawnienie procesów związanych z kontrolą jakości w każdej branży produkcyjnej. Specjaliści są zdania, że urządzenia służące do pomiarów i kontroli jakości w przyszłości będą odgrywały coraz większą rolę, a dzięki nim proces wytwarzania produktów jednakowych względem siebie, pod względem funkcjonalności i jakości, może być realizowany szybciej i skuteczniej. Skanowanie 3D i technologie pomiarowe z nim związane będą skracać czas niezbędny na przeprowadzenie procesu rozpoczynającego się na projektowaniu produktu, po wprowadzenie go na linię produkcyjną.

Szybka weryfikacja jakości wytwarzanych elementów ma znaczenie nie tylko przy produkcjach masowych, gdzie jedna pomyłka, czy brak kalibracji maszyny może spowodować błędne wyprodukowanie setek produktów, ale również przy produkcji krótkoseryjnej czy nawet jednostkowej.

W całej Europie zaostrzane są przepisy dotyczące jakości produktów i kosztów gwarancji. Dlatego w parze z takimi zmianami przepisów cały czas rozwija się rynek najnowocześniejszych urządzeń z zakresu metrologii. Wykorzystywane są one w kluczowych sektorach przemysłu europejskiego, m.in. w motoryzacji, branży maszyn ciężkich, w metalurgii czy w lotnictwie.

Skanery 3D w technologiach pomiarowych

Urządzenia pozwalające na szybkie i precyzyjne przenoszenie obiektów rzeczywistych do programów komputerowych to po prostu skanery 3D. Mogą one mieć charakter skanerów stykowych, wymagających bezpośredni kontakt ze skanowanym przedmiotem, albo skanerów bezstykowych, które takiego kontaktu zupełnie nie potrzebują.

Skanery 3D są coraz popularniejsze. Można je wykorzystywać do kontroli jakości, ale też w procesach inżynierii odwrotnej. Umożliwiają uzyskanie zdigitalizowanego modelu trójwymiarowego dowolnych elementów, a na takiej bazie można wydrukować w 3D nowy obiekt o tożsamych cechach charakterystycznych.

Bez wątpienia przemysł się zmienia, przeobraża się za sprawą wykorzystywanych w nim nowoczesnych technologii, do których zalicza się m.in. technologie pomiarowe 3D.

Leave a Reply