Sprzedaż nieruchomości na odległość przez pełnomocnika – na czym właściwie polega?

nieruchomosci

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie, ale ze względu przebywania za granicą lub innych przyczyn, z powodu których nie jesteśmy w stanie osobiście dokonać wszelkich formalności i procedur związanych ze sprzedażą, możemy skorzystać z pomocy zaufanej osoby, jaką będzie pełnomocnik. Będzie on odpowiedzialny na sprzedaż, sporządzenie i podpisanie aktu notarialnego w Twoim imieniu. Zostanie również upoważniony do skompletowania wszelkich potrzebnych dokumentów w urzędach.

Zaufana osoba – pełnomocnik

Pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości możesz udzielić zaufanej osobie. Określisz wówczas szczegółowo wszystkie warunki sprzedaży. Umowa będzie zawierała Twoją cenę minimalną oraz Twój numer rachunku bankowego – na niego zostaną przelane środki ze sprzedaży mieszkania. Najczęściej pełnomocnikami do sprzedaży zostają członkowi rodziny, do którego ma się zaufanie. Możliwe jest również nadanie pełnomocnictwa biurom nieruchomości w ramach umowy pośrednictwa w sprzedaży. W tej sytuacji pośrednik biura nieruchomości zostaje wyznaczony do zbycia nieruchomości ze wszelkimi ustalonymi zasadami wskazanymi w umowie oraz za minimalną cenę wsazaną przez sprzedającego.

Sprawdź nasz skup nieruchomości online – https://kupujemym.pl/

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości na odległość.

Pełnomocnictwo do sprzedaży musi być udzielone w formie notarialnej przez notariusza. Osoba wskazana w pełnomocnictwie, będzie na jego podstawie upoważniona do sprzedaży mieszkania.

Odpowiedni dokument można sporządzić u najbliższego notariusza. Będzie wówczas wymagany osobisty podpis osoby sprzedającej. Po uzyskaniu takiego dokumentu, będzie możliwe przekazanie go osobie upoważnionej pełnomocnictwem, która w Twoim imieniu zajmie się sprzedażą mieszkania.

Co powinno być zawarte w pełnomocnictwie?

  • niezbędne dane – między innymi takie jak cena minimalna za jaką ma być sprzedana nieruchomość
  • rachunek bankowy, na który mają zostać przelane pieniądze ze sprzedaży
  • upoważnienie do dokonywania wszelkich czynności przed urzędami, instytucjami i osobami fizycznymi, związanymi ze sprzedażą danej nieruchomości – pozwoli ono pełnomocnikowi zebranie i zorganizowane wszystkich dokumentów potrzebnych do sprzedaży mieszkania

Klauzula apostille

Klauzula, którą można uzyskać w lokalnych, zagranicznych urzędach, w celu sporządzenia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy nie możemy tego zrobić w naszym kraju. Jeśli przebywasz za granicą i nie masz możliwości zjazdu do Polski w celu sporządzenia umowy notarialnej, możliwe jest skorzystanie z takiej formy nadania pełnomocnictwa w kraju, w którym się znajdujesz. Urzędami, w którym będzie możliwe sporządzenie klauzuli apostille będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inne urzędy umocowane. Po sporządzeniu wyżej wspomnianej klauzuli, możemy wysłać je do pełnomocnika w Polsce. Obowiązkowo musi ona zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na jeżyk polski – wówczas będzie stanowić ważny dokument, na którego podstawie pełnomocnik może zająć się sprzedażą naszej nieruchomości.

Leave a Reply