Czy opłaca się być vatowcem?

bycie vatowcem

Wiele osób, które chcą założyć swoją działalność gospodarczą, zastanawia się, czy warto być vatowcem. W pewnych sytuacjach firmy są zobligowane do tego, aby być płatnikiem podatku VAT. Czasami jednak mają wolny wybór. Wówczas nierzadko rezygnują z tej opcji ze względu na obawę przed biurokracją, czy brakiem konkurencyjności na rynku. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ większość przedsiębiorstw woli współpracować z kontrahentami będącymi płatnikami VAT. Czy warto być vatowcem? Podpowiadamy. 

Kto musi zostać płatnikiem VAT?

Niektóre przedsiębiorstwa nie muszą zastanawiać się, czy warto być vatowcem, ponieważ są zobligowane do tego, aby być płatnikiem VAT-u. W wielu przypadkach jednak opcja ta jest obligatoryjna. Zwolnienie z VAT-u przysługuje firmom, w których przychód w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 200 000 zł. W przypadku kiedy zostanie on przekroczony, wówczas przedsiębiorca jest zobligowany do bycia płatnikiem VAT.  

Obowiązek taki niezależnie od kwoty przychodu dotyczy jednak przedsiębiorstw, które dokonują transakcji w zakresie obrotu przedmiotów jubilerskich, monet czy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Zgodnie z przepisami prawa, a dokładniej zapisami ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do bycia zwolnionym z VAT to m.in. firmy zajmujące się dostawą złota do Narodowego Banku Polskiego czy dostawcy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności. 

Dlaczego warto być vatowcem?

Młodzi przedsiębiorcy często obawiają się, że będąc płatnikiem VAT-u, staną się mniej konkurencyjni na rynku. Jednak w większości przypadków jest zupełnie odwrotnie i firmy, które nie są vatowcami, a więc nie mogą swoim kontrahentom wystawić faktury VAT, są mniej konkurencyjne i rzadziej wybierane przez klientów. Warto jednak pamiętać, że bycie płatnikiem VAT jest najbardziej opłacalne w sytuacji, kiedy naszymi klientami również są płatnicy VAT, a więc przedsiębiorstwa, dla których zaletom jest możliwość odliczenia podatku VAT. 

Dodatkowo vatowcami powinny zostać również firmy, które zamierzają dużo inwestować lub ponoszą wysokie koszty. Ze względu na możliwość odliczenia podatku, bycie płatnikiem VAT opłaca się również firmom, których działalność opiera się na imporcie, a więc kiedy mogą one odliczyć VAT z dokumentów celnych. 

Za każdym razem przed podjęciem decyzji o tym, czy zostać płatnikiem VAT, czy nie, należy więc zastanowić się, jakie korzyści w naszej branży oferuje nam to rozwiązanie. Nie ma uniwersalnej zasady, która mogłaby wskazać czy bycie vatowcem zawsze jest opłacalne, czy też nie.

 

Leave a Reply