Glejak mózgu – objawy

Glejak mózgu należy do najpowszechniej występujących nowotworów w obrębie czaszki. Jednak w skali wszystkich nowotworów, jakie mogą zaatakować nasz organizm, glejaki występują raczej rzadko. Zdecydowanie częściej występują u dzieci niż u osób dorosłych. Oczywiście jak każdy nowotwór złośliwy mogą stanowić dla nas śmiertelne zagrożenie. Dlatego bardzo istotne jest wykrycie glejaka jeszcze w jego wczesnym stadium rozwoju. Jaki jest charakter tej choroby? Jakie objawy daje glejak mózgu?

Glejak mózgu – charakterystyka choroby

Czym właściwie jest glejak mózgu? Jak można scharakteryzować ten rodzaj nowotworu? Przede wszystkim warto wiedzieć, że glejak powstaje na bazie komórek glejowych. A te dość powszechnie występują w tkance nerwowej. I wraz z neuronami w zasadzie odpowiadają za jej właściwe funkcjonowanie. Komórki glejowe pełnią wiele ważnych funkcji. Odpowiadają za odżywanie i ochronę tkanki. Jednak jedna bardzo istotna kwestia odróżnia neurony od komórek glejowych. Te drugie bowiem maja zdolność do dzielenia się, z tego więc powodu istnieje spore ryzyko powstania nowotworu.

Glejak jest nowotworem, który może występować w wielu różnorodnych odmianach. Onkolodzy wyróżniają przede wszystkim glejaka wielopostaciowego – stanowi on około 50% wszystkich glejaków mózgu. Jest to niewątpliwie nowotwór o bardzo dużym stopniu złośliwości. Szybko się rozprzestrzenia. Najpowszechniej jednak występuje w części skroniowej i czołowej mózgu. Agresywność tego rodzaju nowotworu sprawia, że onkolodzy szczególny nacisk kładą na jego bardzo wczesne wykrycie i podjęcie odpowiedniego leczenia. Dlatego musimy być szczególnie wyczuleni na pierwsze objawy, jakie wiążą się z wystąpieniem tej choroby.

Glejak mózgu – objawy

Jakie objawy są charakterystyczne dla glejaka mózgu? W dotychczasowych badaniach nad tym nowotworem udało się wyodrębnić kilka bardzo ważnych objawów, które zdecydowanie powinny wywołać u nas niepokój i udanie się do lekarz specjalisty. Pierwsze najważniejsze objawy wystąpienia glejaka to:

bóle głowy

zawroty głowy

nudności

zaburzenia pamięci

otępienie

Te objawy są przede wszystkim następstwem zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, które wywołuje właśnie pojawienie się guza. Bóle głowy mogą być bardzo intensywne. W tym wypadku nawet podanie środków przeciwbólowych może nie przynieść choremu ulgi. Oczywiście bólowi głowy mogą towarzyszyć również nudności i wymioty. Choć takie objawy mogą wskazywać również na wiele innych dolegliwości, to jednak absolutnie nie powinniśmy ich lekceważyć.

W dalszej kolejności glejak mózgu może dawać już bardziej specyficzne objawy. U chorego mogą wystąpić bardzo poważne zaburzenia funkcjonowania zmysłów. Chory może mięć problemy z prawidłowym widzeniem, słuchem, czy też węchem. Bardzo niepokojącym objawem jest również tracenie czucia w kończynach. Natychmiastowo powinniśmy udać się również do specjalisty, kiedy wystąpią u nas napady padaczkowe. Nawet ich znacznie lżejsza forma – bez toczenia piany z ust i utraty przytomności – powinna nas zaniepokoić. Musimy być również szczególnie wyczuleni na częste problemy z pamięcią, dezorientację i nagłe zmiany nastroju. Tych objawów w żadnym razie nie możemy zlekceważyć.

Leczenie glejaka mózgu

Jak przebiega leczenie glejaka mózgu? Jakie są rokowania dla chorych? W zasadzie tak jak w przypadku każdego nowotworu, również skuteczne wyleczenie glejaka mózgu jest uzależnione w znacznej mierze o jego wczesnego wykrycia. Podstawowym badaniem jakie należy przeprowadzić, jest w tym wypadku rezonans magnetyczny mózgu. Badanie to pozwoli również na dość precyzyjne określenie stopnia zaawansowania choroby i umiejscowienie guza w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Onkolodzy mogą również zdecydować o konieczności przeprowadzenia tomografii komputerowej. Oczywiście pełny obraz choroby da nam również pobranie próbki do badania histopatologicznego.

Duże znacznie dla skuteczności planowanego leczenia, oprócz rozmiaru nowotworu, ma również jego umiejscowienie w tkance mózgowej. Jakimi więc możliwościami dysponują onkolodzy? Przede wszystkim specjaliści w pierwszej kolejności biorą pod uwagę możliwość przeprowadzenia operacji i chirurgiczne wycięcie guza. Jednak w tym wypadku największe znaczenie ma właśnie umiejscowienie glejaka. Często w jego okolicy znajdują się bowiem bardzo wrażliwe części mózgu, które odpowiadają za szereg ważnych funkcji naszego organizmu. Bardzo często z tego właśnie względu przeprowadzenie operacji jest wręcz niemożliwe, lub ewentualnie przeprowadza się częściowe usunięcie guza. W leczeniu glejaka mózgu stosuje się również radioterapię i chemioterapię. Jednak onkolodzy mają znacznie szerszy wybór możliwości leczenia. W tym wypadku bowiem zastosowanie znajduje również wirusoterapia, a także immunoterapia.

Leave a Reply