Firmy, w jakich branżach wykorzystują chwytak do drewna z rotatorem?

chwytak do drewna

Pierwszym przychodzącym naturalnie na myśl skojarzeniem związanym z funkcją narzędzia jest zastosowanie go w obszarze gospodarki leśnej. I to słuszny trop! Chwytaki do drewna wykorzystuje się bowiem podczas wielu prac realizowanych w przestrzeni lasu. Są niezbędne przy zrywce, porządkowaniu terenu i transporcie surowca. Co warto o nich wiedzieć?

Element większego mechanizmu – do czego mocuje się chwytaki?

Narzędzie, jakim jest chwytak do drewna z rotatorem, nie jest przyrządem mogącym funkcjonować samoistnie. Stanowi bowiem zwieńczenie całej konstrukcji i dopiero przymocowany do wysięgnika znajdującego się na pojeździe będzie spełniać swoją funkcję.

Przeważnie widuje się chwytaki zamontowane na dłużycach do drewna, mianem których określa się pojazd wyposażony w długą, odkrytą naczepę, oraz na forwarderach, czyli ciągnikach leśnych, które w odróżnieniu od wspomnianych dłużyc cechują się mniejszą powierzchnią przeznaczoną do załadunku.

Niezbędny tam, gdzie przetwarza się drewno

Istnieje wiele modeli narzędzia, a zakupić można między innymi chwytak do drewna Loglift. Poszczególne warianty nieco się od siebie różnią pod względem dopuszczalnego obciążenia, powierzchni chwytania oraz siły zamykania, a wyższe parametry znajdują odzwierciedlenie w wyższej cenie produktu.

Chwytaki powszechnie wykorzystuje się w leśnictwie. Usprawniają proces zrywki drewna, transportują materiał i za ich pomocą operator pojazdu dokonuje załadunku na naczepę. Niezastąpione będą też w tartakach, gdzie surowiec się przerabia, oraz składach drewna. Chwytaki przyspieszają i upraszczają zadania z zakresu segregowania materiału. Duże znaczenie dla efektywności działań ma rotator, dzięki któremu możliwy jest ruch narzędzia na obie strony.

Chwytaki są w stanie sprawnie unieść i przełożyć nawet kilka kłód jednocześnie. Chęć wykonania identycznej czynności z wykorzystaniem siły ludzkich mięśni wymagałaby natomiast zaangażowania przynajmniej dwóch – w zależności od gabarytów drzewa – pracowników i całość trwałaby znacznie dłużej. Maszyna w znacznym stopniu odciąża człowieka.

Leave a Reply