Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

pexels anamul rezwan 1216589 1 1

Inwentaryzacja budowlana to proces mający na celu określenie rzeczywistego stanu technicznego obiektu budowlanego. Może zostać wykonana wyłącznie przez osobę, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Na czym dokładnie polega inwentaryzacja budowlana?

Kiedy wymagana jest inwentaryzacja budowlana?

Podczas wykonywania inwentaryzacji budowlanej odpowiedni inspektor sprawdza faktyczny stan techniczny budynku. Jego zadaniem jest stworzenie nowej dokumentacji technicznej, która będzie odpowiadała realnej sytuacji. Zdarza się, że budynek znacząco odbiega od projektu, według którego miał być budowany. Czasami, szczególnie w przypadku budynków budowanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, dokumentacji technicznej po prostu nie ma. W dawnych czasach każdy budował według swoich upodobań i  nie było odpowiednich komórek nadzorujących budowy. Czasami zdarza się, że brakuje tylko fragmentu dokumentacji, ponieważ budynek został przebudowany lub rozbudowany bez wymaganych zgłoszeń i dokumentów. W skrajnych przypadkach mogła ona ulec zniszczeniu lub zagubieniu.

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja budowlana pozwala na odtworzenie brakującej dokumentacji, a tym samym na uniknięcie nieprzyjemnych kar. Pozwala również na bezpieczne przeprowadzanie prac budowlanych oraz remontowych.

Zakres prac podczas inwentaryzacji budowlanej

Inwentaryzacja budowlana polega przede wszystkim na opisaniu faktycznego stanu budynku. Nowa dokumentacja opiera się na dokładnie przeprowadzonych pomiarach pomieszczeń, zaznaczeniu ciągów wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych czy instalacji gazowych i elektrycznych. Ważne jest opisanie każdej kondygnacji, jak również położenia budynku na działce. Dodatkowo liczy się również informacja o materiałach, które zostały użyte do budowy. Po wykonaniu oględzin i pomiarów stworzony zostaje nowy, szczegółowy projekt budynku. Zawiera on wszystkie, niezbędne według przepisów dane. Dodatkowo właściciel obiektu może mieć pewność, że dane są aktualne.

Dokumenty techniczne dotyczące budynku są wymagane w przypadku przeprowadzania wszelkiego rodzaju przebudowy lub remontów generalnych. Ich brak może przyczynić się do powstania awarii lub poważnych uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na konstrukcję budynku. Inwentaryzacja budowlana będzie również niezbędna w przypadku sprzedaży obiektu.

Leave a Reply